Je privacy is voor Universiteit Utrecht en Parnassos Cultuurcentrum van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Parnassos Cultuurcentrum allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de privacy officer van Parnassos Cultuurcentrum via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 Juni 2023.

Gebruik van persoonsgegevens
Als je je online inschrijft voor een cursus of kaarten koopt voor een voorstelling, dan krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • Categorie (student/medewerker/vriendenpashouder UU/HKU/UMCU)
 • Instelling (opleidingsinstituut/faculteit)
 • IP-adres
 • Optioneel: adres
 • Optioneel: geslacht

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder. Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om jou onze dienst te kunnen leveren of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Je account
Als je je online wilt inschrijven voor een cursus moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf en een e-mailadres opgeven. Daarmee maken wij een account aan, waarop je kunt inloggen met dat e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de afgenomen dienst (bijvoorbeeld je cursus of voorstelling). De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons sluit. Aanvullende gegevens kunnen worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
Als je aanspraak wilt maken op het kortingstarief, moet je een categorie selecteren (student/medewerker/vriendenpashouder UU/HKU/UMCU). Je kunt ervoor kiezen deze informatie niet te delen. Dan val je automatisch in de categorie ‘Anderen’ en betaal je het hoogste tarief.

Ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse. Hiermee stemmen we ons aanbod en onze informatievoorziening zo goed mogelijk af op jouw wensen. Het invullen van gegevens die we uitsluitend gebruiken voor analyse is niet verplicht en dit doen we dus alleen wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je twee keer per jaar een cursusbrochure wilt ontvangen, dan hebben we daarvoor je adres nodig.

Je kunt via je account je gegevens aanpassen en verwijderen wanneer je dat wilt. Alleen informatie die we moeten bewaren voor de Belastingdienst kun je niet verwijderen. Zeven jaar na de laatste betaling worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Kaarten bestellen
Online kaarten bestellen voor voorstellingen en activiteiten kan via je Parnassos-account.

Zaalhuur en Parnassos pashouders
Bij het huren van een ruimte en het afnemen van een Parnassospas is het niet nodig een account aan te maken. Het mag natuurlijk wel.
Zaalhuur: Als je een zaal wilt reserveren, vul je hiervoor een aanvraagformulier in. Een aantal gegevens hebben we van je nodig om de factuur te kunnen opstellen en versturen, zoals je naam, organisatie (indien van toepassing), adres en e-mailadres. Als je in aanmerking wilt komen voor korting, vul je ook de categorie en status in. Het invullen van je telefoonnummer is niet verplicht, maar we raden je wel aan dit te doen, zodat we makkelijk contact met je kunnen opnemen met vragen of opmerkingen over je reservering. Ook het invullen van je geslacht is niet noodzakelijk en gebruiken wij alleen voor analytische doeleinden.
Je gegevens worden tot maximaal één jaar na de verhuur bewaard in verband met administratieve afwikkelingen. Als je met PIN hebt betaald verwijderen we je betaalgegevens één maand na betaling.
Parnassos pashouders: Voor uitgifte van Parnassospassen hebben wij in elk geval je naam en e-mailadres nodig. Je e-mailadres gebruiken we alleen voor mededelingen over gewijzigde openingstijden. Als je in aanmerking wilt komen voor korting, vul je ook de categorie en status in. Als je dit niet invult val je automatisch in de categorie ‘Anderen’ en betaal je het hoogste tarief. Het is niet verplicht om gegevens als je adres, telefoonnummer en geslacht in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analytische doeleinden. Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief of aangeven dat je onze brochure per post wilt ontvangen. Deze informatievoorziening is niet verplicht en kun je op ieder gewenst moment opzeggen. Zie ook het kopje ‘Nieuwsbrieven en servicemails’ hieronder.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een dienst afneemt (je inschrijft voor een cursus of kaarten koopt), gebruiken wij je persoonsgegevens om deze dienst te verwerken en je te kunnen informeren over zaken met betrekking tot je cursus of voorstelling. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank.
We bewaren deze informatie maximaal zeven jaar, tenzij je zelf gegevens wist in je account. Sommige gegevens kunnen pas na zeven jaar worden gewist in verband met wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Op de hoogte blijven
Wij willen jou graag informeren over de activiteiten en cursussen van Parnassos. Dit doen wij:
• per post
• per e-mail
• via social media
Als je je inschrijft voor een cursus of kaarten bij ons bestelt, kun je aangeven of je onze informatie wilt ontvangen en via welke kanalen. Vervolgens kun je deze informatievoorziening op elk gewenst moment stopzetten. Onze nieuwsbrief bevat een afmeldlink. En via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Als je geen brochure meer per post wenst te ontvangen, kun je dit aanpassen in je account of je afmelding mailen naar het e-mailadres op het adresetiket op de brochure. Meer informatie over de nieuwsbrief vind je hieronder.

Nieuwsbrieven en Servicemails
Je kunt je via onze site of het inschrijfformulier abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze cursussen en evenementen. Deze informatievoorziening kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als je je bij ons inschrijft voor een cursus of kaarten koopt voor een voorstelling, ontvang je van ons servicemails, zoals een inschrijfbevestiging of een mail met je digitale kaarten.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Parnassos Cultuurcentrum werkt samen met een aantal partners. We maken onderdeel uit van Universiteit Utrecht. Onze partners zijn de HKU, HU, UvH en UMCU. Zij betalen mee in de kosten voor de cursussen, zodat wij kortingstarieven voor hun studenten en medewerkers kunnen hanteren. Als jij je inschrijft voor een cursus tegen een gereduceerd tarief en je studeert aan of werkt bij één van onze partners, dan verstrekken wij je persoonsgegevens aan de betreffende partner via een beveiligde verbinding. Hiermee leggen we verantwoording af voor de financiële bijdrage die zij aan ons leveren.

Cookies
De website van Parnassos Cultuurcentrum maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken geen Google Analytic.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik en toegang tot jouw persoonsgegevens. Zo hebben maar een beperkt aantal medewerkers toegang tot accountgegevens, en kan je alleen inloggen in het systeem met een sterk wachtwoord. 

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
 • het (laten) corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
 • het (laten) verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor toesturen van de digitale nieuwsbrief en brochure

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Dit kan allemaal via de link.

Klacht indienen
Wij horen het graag van je als je klachten hebt. Daarvoor kan je terecht bij onze privacy officer. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de nationale toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht
030 253 8448 (receptie)            
030 253 8441 (cursusadministratie)                                     
info.parnassos@uu.nl
uu.nl/parnassos
Privacy officer: privacy.cwc@uu.nl
Functionaris Gegevensbescherming: fg@uu.nl
Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl