Het Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht is het overkoepelend orgaan voor de acht studenten muziekverenigingen in Utrecht. 

We zijn in 1967 opgericht om het musiceren onder studenten te bevorderen en verruimen. Als KOSMU beheren we de belangen van al deze muziekverenigingen. Onze acht verenigingen behelzen samen wel meer dan 400 studenten. Voornamelijk houden wij ons bezig met faciliteren communicatie met de Universiteit en Hogeschool en het organiseren van leuke activiteiten voor alle KOSMU- gezelschappen. 

We staan in nauwe verbinding met Parnassos Cultuurcentrum waar onze gezelschappen wekelijks repeteren. 

space