De cursussen zijn verdeeld over 2 periodes. De cursussen duren (exclusief lesuitval door ziekte of feestdagen) 15 weken en daarnaast zijn er korte cursussen, die 3 tot 10 weken kunnen duren. Bij de cursussen staat aangegeven hoe lang iedere cursus duurt. Veel cursussen worden afgesloten met een presentatie, in de maanden januari en juni. 

Cursusperiodes algemeen