Tarief 1 (50% korting*)

Voor studenten aan de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit voor Humanistiek of Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast heeft Parnassos een regeling getroffen met een aantal andere universiteiten in Nederland**. Ben je student aan één van deze universiteiten, dan kom je ook voor tarief 1 in aanmerking. Cursisten die voor tarief 1 in aanmerking willen komen, moeten bij inschrijving een geldig bewijs van inschrijving van de UU, HU, UvH of HKU kunnen tonen. Heb je nog geen collegekaart, dan is een identiteitsbewijs en een bewijs van betaling van het collegegeld ook voldoende.

Tarief 2 (25% korting*)

De volgende groepen komen in aanmerking voor tarief 2:

  • medewerkers en PhD-studenten van de UU, HU, UvH, HKU of UMC
  • alumni van de UU met een vriendenpas van het Utrechts Universiteitsfonds
  • studenten van de UU, HU, UvH en HKU die in het collegejaar 2023-2024 zijn afgestudeerd. 

Cursisten die voor tarief 2 in aanmerking willen komen, moeten bij inschrijving een identiteitsbewijs en een van de volgende documenten kunnen tonen:

  • bewijs van inschrijving of collegekaart 2023-2024
  • vriendenpas
  • visitekaartje of uitdraai personeelslijst, waaruit aanstelling aan een van de deelnemende instellingen blijkt

Tarief 3 (vol tarief):

Voor overige belangstellenden.

De tarieven zijn inclusief materialen, tenzij bij de cursusomschrijving anders aangegeven. 
De genoemde cursusprijzen zijn inclusief 21% BTW.

* Dit kortingstarief is geldig voor alle groepscursussen. Voor privécursussen geldt een aangepast kortingstarief.

** Andere universiteiten vallend onder tarief 1: Tilburg University, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen University en Research.