• Kleine of eenmalige reserveringen (minder dan € 100,-) worden met pin betaald aan de balie.
 • Een optie nemen kan wanneer de aanvraag minimaal 14 dagen vóór de reserveringsdatum wordt gedaan. Hiervoor geldt: Wanneer een andere partij geïnteresseerd is in dezelfde zaal vervalt de optie binnen 48 uur. De optienemer krijgt een e-mail om tijdig de optie om te zetten in een definitieve reservering.
 • Het is niet toegestaan zalen te huren voor externe cursussen of workshops.
 • De reguliere zalen zijn voorzien van een piano, stoelen en een geluidsinstallatie. De multifunctionele ruimtes zijn uitgerust met tafels en stoelen, een beamer met een VGA-aansluiting en een TV-scherm met een HDMI-aansluiting. Voor verdere inrichting dient u zelf zorg te dragen.
 • Op last van de brandweer en voor het behoud van onze gebruiksvergunning is het niet toegestaan meubilair uit de zalen op de gang te plaatsen.
 • Bij het verlaten van de zaal dient u stoelen op te stapelen op de karren en deze tegen de wand te plaatsen. Dit geldt ook wanneer dat bij het betreden van de zaal niet het geval was. U dient de ruimte netjes achter te laten. Voor nalatigheid brengen wij €50,- opruimkosten in rekening.
 • Huurder dient het lokaal op het besproken tijdstip te verlaten. De sleutel(s) moet(en) op de gereserveerde eindtijd weer in het bezit van de receptie zijn.
 • In de lokalen mag niet gerookt, gegeten, gekookt of gedronken worden.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums en doedelzak worden beoefend evenals versterkte muziek met uitzondering van zang.
 • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen er op last van de politie en de omwonenden geen spullen worden geladen of gelost.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor plaatsing en aansluiting van materialen zoals een beamer, een zangsetje, een flip-over of muziekinstrumenten. Gereserveerde materialen moeten door de huurder bij de receptie of van een vaste standplaats worden opgehaald en aan het einde weer worden teruggebracht. De materialen worden niet klaargezet en/of aangesloten. Voor elk apparaat/instrument dat blijft staan brengen wij €10,- extra in rekening. Voor kistorgels en klavecimbels €25,-.
 • Alle verhuringen met een commercieel belang voor één of meerdere personen gaan tegen het volle tarief (hier wordt dus geen korting toegepast). Het percentage studenten doet in dit geval niet ter zake.
 • Bevestiging geschiedt per mail en toont de za(a)l(en), prijs en tijdstip. Alleen e-mails met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.
 • Parnassos is gevestigd in een oud, monumentaal pand met onderling verbonden houtenvloeren en halfsteens tussenwanden. Dit betekent dat huurders en gebruikers van het pand geluidsoverlast van elkaar kunnen ondervinden. Huurder kan contact opnemen met de afdeling beheer als huurder een activiteit heeft waarbij andere geluiden in het gebouw niet wenselijk zijn. Er kan dan overlegd worden over de beste optie.
 • De piano’s in de zalen worden via een vast schema en minmaal vier keer per jaar gestemd. De huurder kan een extra stembeurt aanvragen indien hij een recent gestemde en zuivere piano verlangt. De kosten bedragen minimaal €80,-, afhankelijk van het moment van de stemming.
 • Voor een verhuring zijn de Algemene voorwaarden en huisregels van Parnassos van toepassing.

Aanvullende huurvoorwaarden bar

 • De bar moet voor minimaal drie aaneengesloten uren gehuurd worden, tenzij het aansluit op de reguliere openingstijd.
 • Uiterste sluitingstijd 2.00 (a.m.) uur
 • De bar biedt plaats aan 120 personen (65 zitplaatsen).
 • Barpersoneel verstrekt dranken alleen aan de bar, er is dus geen tafelbediening. Personeel kan niet worden ingezet als verlengstuk van de eigen organisatie.
 • Glaswerk mag de bar niet verlaten (dus niet meegenomen worden naar de zalen).
 • In de bar zijn strikte geluidsbeperkingen: Versterkte bands of dj-sets zijn niet toegestaan. Tenzij de dj-set via onze versterking en limiter (82 db.) gaat.
 • Bij gebruik van de keuken dient de huurder alles netjes achter te laten, binnen de tijd waarop zij huurt. Bij catering de resten opruimen of weggooien.
 • Het meubilair heeft een vaste opstelling. Deze mag de huurder naar believen wijzigen en deels (op afspraak) wegzetten in een andere ruimte. De huurder dient aan het eind van de reservering het meubilair weer op de oude vaste plaats terug te zetten.
 • In geval van nalatigheid kan Parnassos opruimkosten in rekening brengen.
 • Eigen hapjes zijn toegestaan maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.
 • In de bar mag in overleg een zelfgekozen cateraar maaltijden leveren. U of de cateraar dient zelf voor borden en bestek te zorgen.
 • Parnassos stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoek raken van uw eigendommen.

  Aanvullende huurvoorwaarden theaterzaal

 • De techniekploeg van Parnassos dient voorafgaand aan de reserveringsdatum op de hoogte zijn van de inhoud van de voorstelling of gebeurtenis. Neem ruim voor de reserveringsdatum contact op met techniek.parnassos@uu.nl. Ook voor special effects kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.
 • Tijdens de technische opbouw en de activiteit dient altijd een technicus van Parnassos aanwezig te zijn.
 • Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of  instructies van de technicus.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor kaartverkoop en publieksaankondiging d.m.v. flyers of posters.  Parnassos faciliteert geen extra diensten voor promotie.
 • Gebruik van open vuur, nevel, stoom en rook is niet toegestaan.
 • U mag alleen gebruik maken van geïmpregneerde (brandveilige) doeken.
 • Drank en etenswaar zijn in de zaal verboden.
 • Confetti, glitters, nepsneeuw en dergelijke zijn niet toegestaan.
 • Decor moet te hanteren zijn en geen krassen op de vloer maken.
 • De vluchtwegen moeten altijd toegankelijk zijn.
 • Tillen maximaal volgens ARBO norm.
 • Altijd persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Gebruik van internet is mogelijk. U kunt gratis inloggen op het UU-visitor netwerk.
 • Zaal dient netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schoonmaakkosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen per mail: verhuur.parnassos@uu.nl. Een telefonische annulering geldt niet.

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
tussen 1 en 2 weken van tevoren50% van de huurkosten
1 week of minder van tevoren100% van de huurkosten

Aanvullende annuleringsvoorwaarden bar

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
minder dan 2 weken van tevoren50% van de huur of omzetgarantie
minder dan een week van tevoren100% van de huur of omzetgarantie

Aanvullende annuleringsvoorwaarden techniek voor de theaterzaal

Bij annulering:Huurder betaalt:
langer dan 1 maand van tevorengeen kosten
2 weken tot 1 maand van tevoren50% van de geschatte manuren
48 uur tot 2 weken van tevoren75% van de geschatte manuren
48 uur of minder van tevoren100% van de geschatte manuren

Download hier de huur- en annuleringsvoorwaarden.