Aansprakelijkheid bij schade of diefstal (English version will follow)

 • Parnassos Cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor schade door bezoeker/huurder of derden geleden bij gebruik van de ruimten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van Parnassos.
 • Bezoeker/huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte en eventuele apparatuur en alle schade geleden door derden ontstaan tijdens de periode dat hij deze ruimte in gebruik heeft.
 • Parnassos is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gebouw  aanwezige eigendommen van bezoeker/huurder of zijn bezoekers. Sluit ruimten bij afwezigheid altijd af.

Huisregels Parnassos (English version will follow)

 • Het gebouw is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30-23.30 uur, op zaterdag en zondag van 10.00-17.30 uur. Gedurende deze reguliere openingstijden zijn alle publieksruimten zoals gangen en hallen te allen tijde toegankelijk voor andere gebruikers van het gebouw.
 • Parnassos gebruikt videobewaking ter bescherming van jouw en onze eigendommen.
 • Parnassos is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De receptie is altijd het eerste aanspreekpunt voor informatie.
 • Bezoekers die overlast veroorzaken worden hierop aangesproken. Je kan verzocht worden het gebouw te verlaten.
 • Bij constatering van (herhaaldelijke) overlast, vernieling, misbruik van faciliteiten en/of diefstal kan je de toegang tot Parnassos worden ontzegd.
 • De zalen zijn standaard afgesloten. Sleutels van zalen worden opgehaald bij de receptie. Hier wordt geregistreerd wie de sleutel heeft meegenomen.
 • In het kader van de veiligheid dienen alle toegangswegen en nooduitgangen vrij gehouden te worden.
 • Kabels mogen niet los op de vloer liggen, maar dienen op een veilige manier bevestigd te worden.
 • Het is verboden om met skeelers, fietsen e.d. het gebouw te betreden.
 • In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van erkende geleide-/hulphonden.
 • Indien bezoeker/huurder verwijzingen wil plaatsen in het gebouw dient dit in overleg met de receptie te gebeuren.
 • Bij een ontruiming verlaat je direct het gebouw. Volg aanwijzingen op van hulpverleners en/of ontruimingsmedewerkers.

Terms and conditions Parnassos courses

 • By enrolling you agree to the course terms and conditions and to the payment of the full course fee.
 • Courses are open to persons from the age of 18.
 • Places are allocated on a “first come, first served” basis until the maximum number of participants per course is met.
 • If a course can no longer take place in Parnassos due to force majeure, a course can be cancelled, continued online or continued in an adapted form. In such a situation, the participants will be informed as soon as possible.
 • If measures are needed with regard to the Covid-19 virus, Parnassos will act in line with the advice of the government and the policy of Utrecht University. The student also follows these guidelines when participating in the course. Check for more information the government website or the Utrecht University website.
 • The course participant can cancel a course registration up to four weeks before the start of the course, after which the course fee will be refunded. After this period, a refund is only possible if someone from the waiting list takes the place or the canceling participant arranges for a replacement. 
  The course participant can also get a refund after rejection at an audition for one of the productions or when a course cannot take place for organizational reasons. In case of prolonged illness or injury a refund may be granted if a medical certificate is provided. 
  The same rules apply for students who receive private tutoring. They are entitled to a refund of 2/3 of the course fee for any missed lessons caused by medical complications.
 • Parnassos reserves the right to either cancel or postpone a course in case an insufficient number of participants have enrolled.
 • Should you enroll for a course in price category 1 or 2, you will need to show a Student Card, employee number or an Alumni Card to verify your right to this discount. We will check all cards and employee numbers during the first class meeting.
 • Parnassos has made arrangements with a number of other universities within the Netherlands. Students at these universities are eligible for price category 1. Please check the list of participating universities at Price categories. If your university is not listed, you are NOT eligible for this discount.
 • If your contact information and/or price category change, contact the course administration before enrolling for another course.
 • Comments, questions or complaints about courses can be sent by e-mail to the course administration at info.parnassos@uu.nl.  Parnassos cannot be held responsible for any direct correspondence between you and the teacher.
 • In the case of private tutoring, a time will be arranged for lessons, which will be given weekly or every two weeks. Arranged times cannot be changed, unless the schedules need to be changed due to organizational reasons. If this is the case, the student will receive notice by e-mail or by phone to arrange a new time.
 • No rights can be derived from any possible misprints or mistakes in announced activities or prices. As course programmes are planned months in advance, the course day, course time or teacher is subject to change, and may differ from any previously-issued publications.
 • If a lesson is cancelled, the lesson will be rescheduled before the end of the course period. This may differ from the usual day or time. Due to this, students will need to take into account that a course may last several weeks longer than indicated.
 • If the minimum number of participants is not met, a course could still start if all prospective students agree to having reduced hours for the same fee.
 • If a student cannot attend a class, he/she should contact reception as soon as possible by phone (030 253 8448).
 • If a course has entry requirements (as specified on the website) and the teacher feels that the student is struggling to meet them, Parnassos reserves the right to move the student to another course. Any change in course fees will be adjusted accordingly.
 • Participating in a course is entirely at the student’s own risk.
 • Students should adhere to general norms and values. Parnassos reserves the right to refuse a participant further access to the course if we, in our opinion, feel that he/she does not meet this requirement.
 • It is possible that during the courses or activities pictures are taken by a photographer of Parnassos. These photos will be used for publicity purposes such as a folder, flyer, poster, website photos, etc. You will be informed about this prior to the course. The photographer is clearly recognizably by a vest. Of course, you can let the photographer know on the spot if you do not wish to be photographed. If you wish to object at a later date to the taking or publication of photos in which you are featured, please send an e-mail to privacy.cwc@uu.nl.

Huur- en annuleringsvoorwaarden (English version will follow)

 • Kleine of eenmalige reserveringen (minder dan € 100,-) worden met pin betaald aan de balie.
 • Een optie nemen kan wanneer de aanvraag minimaal 14 dagen vóór de reserveringsdatum wordt gedaan. Hiervoor geldt: Wanneer een andere partij geïnteresseerd is in dezelfde zaal vervalt de optie binnen 48 uur. De optienemer krijgt een e-mail om tijdig de optie om te zetten in een definitieve reservering.
 • Het is niet toegestaan zalen te huren voor externe cursussen of workshops.
 • De reguliere zalen zijn voorzien van een piano, stoelen en een geluidsinstallatie. De multifunctionele ruimtes zijn uitgerust met tafels en stoelen, een beamer met een VGA-aansluiting en een TV-scherm met een HDMI-aansluiting. Voor verdere inrichting dient u zelf zorg te dragen.
 • Op last van de brandweer en voor het behoud van onze gebruiksvergunning is het niet toegestaan meubilair uit de zalen op de gang te plaatsen.
 • Bij het verlaten van de zaal dient u stoelen op te stapelen en tegen de wand te plaatsen. Dit geldt ook wanneer dat bij het betreden van de zaal niet het geval was. U dient de ruimte netjes achter te laten. Voor nalatigheid brengen wij €50,- opruimkosten in rekening.
 • Huurder dient het lokaal op het besproken tijdstip te verlaten. De sleutel(s) moet(en) op de gereserveerde eindtijd weer in het bezit van de receptie zijn.
 • In de lokalen mag niet gerookt, gegeten, gekookt of gedronken worden.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums en doedelzak worden beoefend evenals versterkte muziek met uitzondering van zang.
 • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen er op last van de politie en de omwonenden geen spullen worden geladen of gelost.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor plaatsing en aansluiting van materialen zoals een beamer, een zangsetje, een flip-over of muziekinstrumenten. Gereserveerde materialen moeten door de huurder bij de receptie of van een vaste standplaats worden opgehaald en aan het einde weer worden teruggebracht. De materialen worden niet klaargezet en/of aangesloten. Voor elk apparaat/instrument dat blijft staan brengen wij €10,- extra in rekening. Voor kistorgels en klavecimbels €25,-.
 • Alle verhuringen met een commercieel belang voor één of meerdere personen gaan tegen het volle tarief (hier wordt dus geen korting toegepast). Het percentage studenten doet in dit geval niet ter zake.
 • Bevestiging geschiedt per mail en toont de za(a)l(en), prijs en tijdstip. Alleen e-mails met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.
 • Parnassos is gevestigd in een oud, monumentaal pand met onderling verbonden houtenvloeren en halfsteens tussenwanden. Dit betekent dat huurders en gebruikers van het pand geluidsoverlast van elkaar kunnen ondervinden. Huurder kan contact opnemen met de afdeling beheer als huurder een activiteit heeft waarbij andere geluiden in het gebouw niet wenselijk zijn. Er kan dan overlegd worden over de beste optie.
 • De piano’s in de zalen worden via een vast schema en minmaal vier keer per jaar gestemd. De huurder kan een extra stembeurt aanvragen indien hij een recent gestemde en zuivere piano verlangt. De kosten bedragen minimaal €80,-, afhankelijk van het moment van de stemming.
 • Voor een verhuring zijn de Algemene voorwaarden en huisregels van Parnassos van toepassing.

Aanvullende huurvoorwaarden bar

 • De bar moet voor minimaal drie aaneengesloten uren gehuurd worden, tenzij het aansluit op de reguliere openingstijd.
 • Uiterste sluitingstijd 2.00 (a.m.) uur
 • De bar biedt plaats aan 120 personen (65 zitplaatsen).
 • Barpersoneel verstrekt dranken alleen aan de bar, er is dus geen tafelbediening. Personeel kan niet worden ingezet als verlengstuk van de eigen organisatie.
 • Glaswerk mag de bar niet verlaten (dus niet meegenomen worden naar de zalen).
 • In de bar zijn strikte geluidsbeperkingen: Versterkte bands of dj-sets zijn niet toegestaan. Tenzij de dj-set via onze versterking en limiter (82 db.) gaat.
 • Bij gebruik van de keuken dient de huurder alles netjes achter te laten, binnen de tijd waarop zij huurt. Bij catering de resten opruimen of weggooien.
 • Het meubilair heeft een vaste opstelling. Deze mag de huurder naar believen wijzigen en deels (op afspraak) wegzetten in een andere ruimte. De huurder dient aan het eind van de reservering het meubilair weer op de oude vaste plaats terug te zetten.
 • In geval van nalatigheid kan Parnassos opruimkosten in rekening brengen.
 • Eigen hapjes zijn toegestaan maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.
 • In de bar mag in overleg een zelfgekozen cateraar maaltijden leveren. U of de cateraar dient zelf voor borden en bestek te zorgen.
 • Parnassos stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoek raken van uw eigendommen.
 • Er mag geen glaswerk uit de bar worden meegenomen. Voor glazen die na  een verhuring in het gebouw worden aangetroffen of   verdwenen zijn, brengen wij kosten in rekening.

  Aanvullende huurvoorwaarden theaterzaal

 • De techniekploeg van Parnassos dient voorafgaand aan de reserveringsdatum op de hoogte zijn van de inhoud van de voorstelling of gebeurtenis. Neem ruim voor de reserveringsdatum contact op met techniek.parnassos@uu.nl. Ook voor special effects kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.
 • Tijdens de technische opbouw en de activiteit dient altijd een technicus van Parnassos aanwezig te zijn.
 • Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of  instructies van de technicus.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor kaartverkoop en publieksaankondiging d.m.v. flyers of posters.  Parnassos faciliteert geen extra diensten voor promotie.
 • Gebruik van open vuur, nevel, stoom en rook is niet toegestaan.
 • U mag alleen gebruik maken van geïmpregneerde (brandveilige) doeken.
 • Drank en etenswaar zijn in de zaal verboden.
 • Confetti, glitters, nepsneeuw en dergelijke zijn niet toegestaan.
 • Decor moet te hanteren zijn en geen krassen op de vloer maken.
 • De vluchtwegen moeten altijd toegankelijk zijn.
 • Tillen maximaal volgens ARBO norm.
 • Altijd persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Gebruik van internet is mogelijk. U kunt gratis inloggen op het UU-visitor netwerk.
 • Zaal dient netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schoonmaakkosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen per mail: verhuur.parnassos@uu.nl. Een telefonische annulering geldt niet.

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
tussen 1 en 2 weken van tevoren50% van de huurkosten
1 week of minder van tevoren100% van de huurkosten

Aanvullende annuleringsvoorwaarden bar

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
minder dan 2 weken van tevoren50% van de huur of omzetgarantie
minder dan een week van tevoren100% van de huur of omzetgarantie

Aanvullende annuleringsvoorwaarden techniek voor de theaterzaal

Bij annulering:Huurder betaalt:
langer dan 1 maand van tevorengeen kosten
2 weken tot 1 maand van tevoren50% van de geschatte manuren
48 uur tot 2 weken van tevoren75% van de geschatte manuren
48 uur of minder van tevoren100% van de geschatte manuren

Download hier de huur- en annuleringsvoorwaarden.

Voorwaarden voorstellingen en live-optredens (English version will follow)

Voor alle bezoekers van het theater, de bar en liveoptredens in het gebouw van Parnassos Cultuurcentrum gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD en onderstaande voorwaarden (voor zover van toepassing).

Kom op tijd
De tijd op uw toegangskaart is de aanvangstijd van de voorstelling. Zorg dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. kaartcontrole en placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kunt u na de pauze alsnog in de zaal plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

Eten en drinken
Eten en drinken is niet toegestaan in de theaterzaal.

Beeld- en geluidsopnames
Er kunnen tijdens de voorstelling beeld- en geluidopnames worden gemaakt. Als dit het geval is, wijzen we u er voor aanvang van de voorstelling op.

Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatie apparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen.

Leeftijdsgrens kinderen
Parnassos Cultuurcentrum behoudt zich het recht om bij bepaalde voorstellingen te jonge kinderen niet toe te laten.

Restitutie
Mocht de voorstelling worden afgelast, dan ontvangt u een restitutie voor de aangeschafte kaarten. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats.

Voorwaarden Parnassospas (English version will follow)

Algemeen

Parnassos is het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht, gericht op de amateur-beoefening van muziek, dans, theater, beeldend en fotografie. (Oud-)studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en de HKU, maar ook andere belangstellenden kunnen gebruik maken van de oefenruimtes van Parnassos. Parnassos is gevestigd aan de Kruisstraat 201 in Utrecht.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag     09.30-23.30 uur
zaterdag-zondag            10.00-17.30 uur         
Op feestdagen, in de weken rond Kerstmis en Oud en Nieuw en in de zomervakantie (juli en augustus) is Parnassos gesloten. Daarnaast kan Parnassos afwijkende openingstijden hanteren of een bepaalde periode gesloten zijn.

Oefenpassen
Er zijn twee soorten passen: de Maandpas en de Jaarpas. Alle passen bieden toegang tot de oefenruimtes (zalen en pianocabines) in Parnassos.

Tarieven

Tarief 1: Studenten UU/HU/HKU/UvH (+ een aantal andere universiteiten)Maandpas 25 euro | Jaarpas 80 euro
Tarief 2: Medewerkers en PhD-studenten UU/HU/HKU/UvH/UMC en alumni UU in het bezit van een VriendenpasMaandpas 37,50 euro | Jaarpas 120 euro
Tarief 3: overigenMaandpas 50 euro | Jaarpas 160 euro

Korting

Bekijk hier de lijst met deelnemende universiteiten waaraan wij korting verlenen in tarief 1.

Om in aanmerking te komen voor een kortingstarief dien je in het bezit te zijn van:

 • Tarief 1: een bewijs van inschrijving van Universiteit Utrecht / HU / HKU / UvH
 • Tarief 2: een bewijs van werkzaamheden aan de UU / HU / HKU / UMC / UvH, collegekaart van afgelopen collegejaar of een Vriendenpas van het UU Alumnifonds (zie volgorde hierboven)

Voorwaarden gebruik Parnassospas

Voor inschrijving als pashouder is een recente pasfoto vereist.
Bij verlies van de pas kun je een duplicaat aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 5,00.
De pas is persoonlijk en dient op verzoek van een medewerker te worden overlegd.
De pashouder meldt wijzigingen in de contactgegevens (adres/e-mail/telefoon) aan Parnassos.

De pas is geldig vanaf het moment van aanschaf voor een maand of een jaar, afhankelijk van de gekozen variant. Het is in principe niet mogelijk de pas gedurende de looptijd stop te zetten en/of een restitutie te ontvangen.

Toegang tot de oefenruimtes

 • Oefenruimtes kun je niet reserveren. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer. Informatie over mogelijkheden en tarieven is te verkrijgen op de website en bij de receptie.
 • Na overhandiging van je pas geeft de receptionist je de sleutel van een beschikbare ruimte.
 • De toegewezen oefenruimte is minimaal een uur beschikbaar.
 • Indien alle ruimtes bezet zijn, maakt de langstzittende pashouder na minimaal 1 uur oefenen plaats voor een pashouder die nog niet gespeeld heeft. De receptionist beslist hierover. Pashouders die plaats hebben moeten maken voor een andere pashouder, hebben een wachttijd van 30 minuten voordat zij recht hebben op een nieuwe ruimte.
 • Indien je moet wachten op een vrijkomende ruimte, word je op de wachtlijst geplaatst. Pashouders die op de betreffende dag nog niet gespeeld hebben, krijgen hierbij voorrang.
 • Indien je op de wachtlijst bent geplaatst en het pand verlaat, vervallen alle rechten. Bij terugkomst meld je je opnieuw en kom je onderaan de wachtlijst te staan.

Regels voor gebruik van de oefenruimtes

 • Laat de ruimte achter zoals aangegeven op de daar aanwezige instructie. Is iemand anders hier nalatig in geweest, meld het dan direct bij de receptie.
 • Pashouders hebben geen recht op het gebruik van de geluidsinstallaties in de oefenruimtes. Indien gewenst kan je bij de receptie een draagbare cd-speler lenen.
 • Pashouders mogen geen gebruik maken van de vleugels. Vleugels mogen enkel gebruikt worden bij verhuur van de ruimte. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer.
 • Het is niet toegestaan zelf te sleutelen aan de (pedalen van de) piano’s, of deze in te stellen als een zogeheten ‘prepared piano’.
 • Het is niet toegestaan te eten, drinken of roken in de oefenruimte en om eten of drinken op de piano te plaatsen.
 • Eventuele kosten voor schoonmaak door overmatige bevuiling worden doorberekend aan de pashouder. Dit ter beoordeling van de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.
 • Het is niet toegestaan om te wisselen van oefenruimte zonder overleg met de receptionist.
 • Het is niet toegestaan om sleutels buiten het gebouw mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor andere gebruikers van het pand.
 • Het is niet toegestaan om bagage- of instrumentenkoffers op de instrumenten te plaatsen.
 • De piano’s in de grote oefenruimtes zijn verankerd. Het is niet toegestaan om piano’s te verplaatsen.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums, versterkte muziek of doedelzak worden beoefend. Mocht er een versterker in het verstrekte lokaal aanwezig zijn, dan mag deze niet gebruikt worden. Ook zelf meegebrachte versterking mag niet worden aangesloten.
 • Na gebruik sluit je de oefenruimte af, geef je de sleutel af bij de receptie en krijg je je pas terug.
 • Kosten door verlies van een sleutel vergoedt de pashouder zelf.

Regels omtrent introducé’s

 • De pashouder mag maximaal 1 introducé (zonder pas) meenemen naar de oefenruimte. Introducés betalen €2,50 bij de receptie.
 • De pashouder mag 1 of meerdere andere pashouders meenemen naar de oefenruimte.
 • Het meenemen van groepen is alleen toegestaan als minstens de helft van de groep pashouder is en de overige groepsgenoten de aangegeven introducékosten betalen.

Lesgeven / commerciële belangen

 • Het is niet toegestaan om als pashouder les te geven of te ontvangen, betaald of onbetaald.
 • Als blijkt dat de pashouder commerciële belangen nastreeft, brengt Parnassos kosten in rekening volgens het hoogste verhuurtarief zoals vermeld in de prijslijst zaalverhuur van Parnassos.
 • Bij verschil van mening over het al dan niet aanwezig zijn van commerciële belangen beslist de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.

Inname van de pas

 • De pashouder dient zich te houden aan deze voorwaarden. De directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger heeft de bevoegdheid de pas in te vorderen wanneer in strijd wordt gehandeld met bovenstaande artikelen.
 • Bij constatering van overtreding van deze voorwaarden wordt er bij milde overtredingen een gaatje in de pas gemaakt door de receptionist. Bij het derde gaatje wordt de pas ingenomen en ongeldig gemaakt. Parnassos behoudt zich het recht om bij ernstige overtredingen de pas te allen tijde in te mogen vorderen, ongeacht het aantal gaatjes in de pas.

Overige voorwaarden

In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Parnassos of diens plaatsvervanger.